Regulamin promocji „Serwis do herbaty za 30 zł”

 

 

1) Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich przeprowadzona jest Promocja „Serwis do  herbaty za 30zł” (dalej „Promocja”).

2) Organizatorem „Promocji” jest firma Ergo International Sp. z o.o. , ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno, NIP 534-000-22-36 .

3) Miejscem Promocji są sklepy firmowe „Villa Italia” , znajdujące się na terenie Polski według załączonej listy (załącznik do regulaminu) oraz sklep internetowy na stronie www.villaitalia.pl.

4) Promocja będzie organizowana w okresie od 3 września 2018 r. do 30 września 2018r. 

5) Promocją objęte są zestawy do herbaty dla 12 osób oraz zestawy do herbaty dla 6 osób, pełnowartościowe, (dalej „Serwis do herbaty”), dostępne w salonie sprzedaży lub sklepie internetowym.

6) Promocja opiera się o następujące zasady:

a. Pierwszym warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup zestawu obiadowego dla 12 osób lub zestawu obiadowego dla 6 osób,

b. Drugim warunkiem skorzystania z Promocji jest taki wybór zestawów, aby zestaw do herbaty był tańszy niż zestaw obiadowy.

c. Zakup jednego zestawu obiadowego daje możliwość zakupu jednego zestawu do herbaty w obniżonej cenie.

d. W sklepie internetowym www.villaitalia.pl promocja realizowana jest poprzez gotowe zestawy specjalne - zestaw obiadowy połączony z zestawem do herbaty, gdzie cena serwisu herbacianego została już obniżona do 30 zł.

7) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami, rabatami przysługującymi z tytułu posiadania Karty stałego klienta.

8) Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

9) Jeżeli w dniu Promocji w salonie / sklepie internetowym będą obowiązywać inne promocje, akcje promocyjne – klient musi dokonać wyboru, z której promocji chce skorzystać.

10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie zapasów.

11) Towar zakupiony w Promocji podlega reklamacjom na zasadach obowiązujących w sieci salonów Villa Italia/sklepie internetowym www.villaitalia.pl.

12) W przypadku zwrotu towaru zakupionego na warunkach Promocji klient zobowiązany jest zwrócić  do sprzedawcy wszystkie elementy serwisu obiadowego oraz wszystkie elementy serwisu do herbaty łącznie. Nie ma możliwości dokonania zwrotu zestawu obiadowego bez zwrotu zestawu do herbaty.

13) W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stosowania niniejszej Promocji, decydujące znaczenie ma informacja Kierownika Salonów Firmowych - Małgorzaty Śliwińskiej tel. 600-326-025. 

14) Informacja o Promocji zawarta na plakatach nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.

15) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz okresu trwania Promocji. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia pisemnej informacji na stronie www.villaitalia.pl

16) Organizator udostępni regulamin Promocji na stronie internetowej www.villaitalia i we wszystkich salonach objętych Promocją.

 

Lista sklepów objętych promocją
1. Dąbrowa Górnicza C.H. Pogoria Sklep „Villa Italia” tel.32 260-17-79
2. Gdańsk, C.H. Alfa Sklep „Villa Italia”, 58-761-86-42
3. Kielce, C.H. Echo Sklep „Villa Italia”, 41-342-62-48
4. Kraków, G. Bronowice Sklep „Villa Italia”, 12-390-48-00
5. Kraków, C.H. M1, Sklep „Villa Italia”, 12-296-56-22
6. Łódź, G. Łódzka, Sklep „Villa Italia”, 42-639-53-60
7. Łódź, C.H. M1, Sklep „Villa Italia”, 42-670-65-79
8. Piaseczno, ul. Staszica 25 22-716-79-00
9. Poznań, P.H. Rondo, Sklep „Villa Italia”, 61-653-01-18
10. Radom, G. Słoneczna, Sklep „Villa Italia”, 48-382-25-52
11. Łomianki k/Warszawy , C.H. Auchan, Sklep „Villa Italia” 22-331-32-11
13. Wrocław, C.H. Renoma, Sklep Villa Italia” 71-759-37-87
14. sklep internetowy www.villaitalia.pl